Vyöruusu kuormittaa sekä yksilöä että terveydenhuoltoa ja työelämää

Tuore tutkimus osoittaa, että vyöruusu aiheuttaa yhteiskunnalle suuremman taakan kuin aiemmin on ymmärretty. Vyöruusutapaukset kasvavat väestön ikääntymisen myötä jatkuvasti. Rokotusohjelma vähentäisi taudin aiheuttamaa kuormitusta.

Tutkimuksessa selvitettiin vyöruusun ilmaantuvuutta ja terveydenhuollon resurssien käyttöä, sairauspoissaoloja sekä vyöruususta aiheutuvia kustannuksia Suomessa vuosina 2014-2019. Tutkimuksen toteutti GSK:n toimeksiannosta Nordic Healthcare Group.

Tautitaakkaa tutkittiin aikuisväestössä retrospektiivisesti julkisen ja yksityisen terveydenhuollon rekistereistä. Koska Suomen data on vyöruusun komplikaationa esiintyvän hermokivun (PHN) osalta osittain puutteellista, alla olevissa laskelmissa on käytetty Ruotsin PHN-ilmaantuvuuslukuja.


Kun väestö vanhenee, vyöruusun esiintyvyys lisääntyy

Vyöruusu eli herpes zoster on kivuliaana, rakkulaisena ihottumana ilmentyvä infektiotauti. Vyöruusun aiheuttaa vesirokkovirus, joka on jäänyt elimistöön aiemmin sairastetun vesirokon jäljiltä. Virus jää kehoon koko loppuelämäksi ja voi iän myötä aktivoitua, siirtyä hermoja pitkin ihoon ja aiheuttaa vyöruusun.

Vyöruusuun voi sairastua jokainen, joka on joskus elämänsä aikana sairastanut vesirokon. Riski sairastua vyöruusuun kasvaa iän myötä, sillä luontainen vastustuskyky alkaa laskea 50 ikävuodesta alkaen ja samalla viruksen uudelleenaktivoitumisen todennäköisyys kasvaa.
   Luontainen immuniteetti laskee 50 ikävuodesta alkaen

Jopa joka kolmas aikuinen sairastuu vyöruusuun elämänsä aikana. Suomessa suurin osa vyöruusutapauksista todetaan perusterveillä yli 50-vuotiailla. 

Vyöruusu on yleinen ja kivulias sairaus

Vyöruusu kuormittaa yhteiskuntaa

Tuoreen tutkimuksen tietoihin perustuen on laskettu, että vyöruusu maksoi suomalaiselle yhteiskunnalle vuosien 2014 ja 2019 välisenä aikana yli 94 miljoonaa euroa. Merkittävin yksittäinen kustannuserä oli sairastamisesta johtuvat työssäpoissaolot - vyöruusu aiheutti yli 120 000 poissaolopäivää.

Työelämän ohella huomattavan osan taakasta kantaa terveydenhuoltojärjestelmä: avohoitokäynnit ja osastopäivät kustansivat yhteensä lähes 50 miljoonaa euroa. 

Alidiagnosoinnin ja aliraportoinnin vuoksi todellisten lukujen arvioidaan olevan paljon suuremmat.
 


Vyöruusun kustannukset

Vyöruusun kustannukset lisääntyvät

Tutkimuksessa todettiin, että vyöruusun kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet. Suurin osa kustannuksista aiheutui työikäisen väestön sairastamisesta.

Samansuuntaisen kehityksen arvioidaan jatkuvan myös tulevina vuosina: sairastavuus ja kustannukset kasvavat vähintään 4 % vuodessa. Taustalla on yli 50-vuotiaiden määrän lisääntyminen väestön ikääntyessä, ja tämän ryhmän suurempi todennäköisyys sairastua vyöruusuun.   


Vyöruusun kustannukset kasvavat vähintään 4 prosenttia vuodessa


Voisiko vyöruusun aiheuttamaa taakkaa pienentää?  


Vyöruusua voidaan ennaltaehkäistä rokottamalla. Mikäli kansallista rokotusohjelmaa laajennettaisiin kattamaan myös vyöruusu, voitaisiin sekä välttää huomattava määrä yksilökohtaista kärsimystä että vähentää terveydenhuollon kuormitusta ja työelämän poissaoloja. Rokotteen lisääminen kansalliseen rokotusohjelmaan tukisi yhteiskunnan kantokykyä. 

Rokotusohjelma tukee yhteiskunnan kantokykyä
Haluatko tietää lisää aiheesta?
Sukella syvemmälle vyöruusun aiheuttamaan yhteiskunnalliseen kuormitukseen - tutustu tutkimuksen tuloksiin lataamalla siitä julkaistu posteri: Health and economic burden of herpes zoster in older adults in Finland: A retrospective database study

Lue tästä tuore tutkimus

Viitteet

Heinonen SE et al. Health and Economic Burden of Herpes Zoster in Older Adults in Finland: A Retrospective Database Study. Posteri, esitetty EuGMS-kongressissa 20-22 Sep 2023.

Södergren, E., Mårdberg, K., Nishimwe, M. et al. Incidence and Burden of Herpes Zoster in Sweden: A Regional Population-Based Register Study. Infect Dis Ther 13, 121–140 (2024).