Punkkien esiintyvyys

Punkkien esiintyvyys

Erilaisia punkkilajeja esiintyy laajasti eri puolilla maailmaa. Sekä punkkilajit että niiden levittämien tautien esiintyvyys vaihtelevat alueittain. Esiintymisalueiden arvellaan laajenevan ja punkkien lukumäärän kasvavan.6

Punkit Suomessa

Suomessa punkkeja esiintyy yleisimmin Etelä-Suomessa ja rannikoalueilla. Talvien leudontuessa punkit ovat kuitenkin leviämässä syvemmälle sisämaahan, ja niitä esiintyy nykyään jopa kaupunkipuistoissa. Punkkeja on tavattu jopa Rovaniemen korkeudella. Punkeilla on vähän luontaisia vihollisia, ja niiden leviämistä on toistaiseksi rajoittanut Suomen ankara ilmasto.

Suomen punkkikanta näyttää olevan kasvussa. Tämän on arveltu johtuvan sekä talvien leudontumisesta että punkkien isäntäeläinten, mm. peurojen määrän suurenemisesta.1

Punkkeja esiintyy eniten alueilla, jotka tarjoavat punkeille suotuisan elinympäristön. Punkki viihtyy varjoisissa, kosteissa paikoissa, joissa on matalaa kasvillisuutta ja tuulensuojaa.6

Punkkien levittämien tautien ilmaantuvuus

Kaikki punkit eivät kanna tauteja. Tautia kantavien punkkien esiintyvyys vaihtelee alueittain ja punkkikannoittain.6 Tietyillä alueilla on siis tavallista suurempi riski sairastua punkin puremasta.

Suomessa noin 20 % punkeista kantaa Borrelia-bakteeria, joillakin alueilla jopa 50 %.2,3 Borrelia-bakteerin esiintyvyys punkkikannoissa on suurempi kuin puutiaisaivotulehdusta aiheuttavan TBE-viruksen.

Puutiaisaivotulehdustapausten määrä on kasvussa. Tätä selittää punkkien yleistymisen lisäksi lisääntynyt tautitietoisuus sekä diagnosoinnin tehostuminen.1,5

TBE-virusta kantavia punkkeja esiintyy yhä laajemmalla alueella Manner-Suomessa. Myös todettujen tautitapausten määrä on kasvussa. Puutiaisaivotulehdusta esiintyy mm. Ahvenanmaalla, Lappeenrannassa sekä Turun, Kokkolan, Simon ja Kotkan saaristossa.9 Yksittäisiä tapauksia on todettu myös muilla rannikko- ja järvialueilla. Etelä-Lapissa sijaitseva Simo on maailman pohjoisin paikkakunta, jossa on todettu puutiaisaivotulehdustapauksia.9

Puutiaisaivotulehduksen riskialueet sekä muita todennäköisiä tartunta-alueita Suomessa

Alla olevaan taulukkoon merkityillä paikkakunnilla puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus on korkea ja rokottautuminen suositeltavaa. Keskustele rokotustarpeestasi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Riskialueita* Suomessa (punaisella):1,2 Muita todennäköisiä tartunta-alueita Suomessa (harmaalla):1-5
Ahvenanmaa Porkkala
Turun saaristo ja Parainen Oulu
Lappeenranta Muurame
Kotkan saaristo Rauman saaristo
Kemi-Simo Vierumäki
Kemi Lohjanjärven rantaseutu
Kirkkonummi Jollaksen ranta Helsingissä
Lohja Kiihtelysvaara
Pyhäjoki Närpiö
Inkoo Maalahti
Raasepori Sipoon saaristo
Hanko  
Kustavi  
Maaninka (Kuopion seutu)  
Naantali  
Raahe  
Taipalsaari  
Ilomantsi  
Hirvensalmi  
Kaavi  
Kuhmoinen  
Luoto (Kokkolan saaristo)  
Outokumpu  
Uusikaupunki  

*TBE-ilmaantuvuus ≥ 1/100 000 asukasta/vuosi

Karttaviitteet: 1) THL, Puutiaisaivokuumerokotustyöryhmän raportti, Pitäisiko TBE-rokotusohjelmaa laajentaa? 44/2013. 2) Puutiaisaivotulehduksen riskialueiden kartoitustulokset. https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/puutiaisaivotulehdus/puutiaisaivotulehduksen-riskialueiden-kartoitustulokset. Viitattu 30.5.2016. 3) THL, Tartuntataudit Suomessa 2014. 4) Puutiaisaivotulehduksen esiintyvyys 2015. https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat/tartuntatautirekisteri/tartuntataudit-suomessavuosiraportit/. Viitattu 30.5.2016. 5) TBE-rokote eli “punkkirokote”. https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/puutiaisaivotulehdusrokote-eli-tbe-rokote. Viitattu 30.5.2016.

Punkit Euroopassa

Punkkeja esiintyy yleisesti kaikkialla maailmassa. Ne viihtyvät sopivan lämpimillä ja kosteilla seuduilla.6 Punkkien määrä kasvaa voimakkaasti sekä Suomessa3 että muualla Euroopassa.5 Tämän arvellaan johtuvan ilmaston leudontumisesta, joka suosii punkkeja ja niiden isäntäeläimiä.4

Puutiaisaivotulehdus Euroopassa

Puutiaisaivotulehdus on Suomessa harvinaisempi kuin Keski- ja Itä-Euroopassa, etenkin Venäjällä ja Baltian maissa.6,10 Sitä esiintyy yleisesti myös Saksassa, Itävallassa, Sloveniassa, Unkarissa, Tšekissä ja Kroatiassa. Puutiaisaivotulehdusta on todettu myös Tukholman saaristossa.5 Jos aiot matkustaa alueella, jossa punkit tiettävästi kantavat TBE-virusta, voi olla aiheellista harkita rokottautumista puutiaisaivotulehdusta vastaan.

Borrelioosi Euroopassa

Borrelioosi on suhteellisen yleinen pohjoisen pallonpuoliskon lauhkean vyöhykkeen maissa.4 Jos vietät ulkomaanmatkalla runsaasti aikaa luonnossa, kannattaa tehdä punkkitarkastus päivittäin.8 Borrelioosin riski pienenee merkittävästi, jos punkki poistetaan nopeasti.4,7 On kuitenkin tärkeää muistaa, että punkin nopea poistaminen ei pienennä puutiaisaivotulehduksen eli TBE:n riskiä. Puutiaisaivotulehdusta voi ehkäistä vain suojautumalla punkeilta tai rokottautumalla.6

 

Viitteet

1. Puutiaisen elämä. Terveyskirjasto, Kustannus Oy Duodecim.
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=kpp00003&p_teos=kpp&p_osio=108&p_selaus=

2. Borrelioosi eli Lymen tauti. Terveyskirjasto, Kustannus Oy Duodecim.
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00063

3. Puutiainen ja sen levittämät taudit. Terveyskirjasto, Kustannus Oy Duodecim.
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=kpp00002

4. Elisabet Lindgren & Thomas G.T. Jaenson (2006) Lyme borreliosis in Europe: influences of climate and climate change, epidemiology, ecology and adaptation measures. WHO.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/96819/E89522.pdf

5. Epidemiological situation of tick-borne encephalitis in the European Union and European Free Trade Association countries. European Centre for Disease Prevention and Control.
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/TBE-in-EU-EFTA.pdf

6. Donoso-Mantke, Oliver et al, 2011 Tick-Borne Encephalitis Virus: A General Overview.
http://edoc.rki.de/oa/articles/reN7OCoy1vQ0g/PDF/29O1NGlasYUsY.pdf

7. Eurosurveillance: Lyme Borreliosis in Europe. Eurosurveillance, Volume 16, Issue 27, 07 July 2011.
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19906

8. Lyme Disease: Preventing tick bites on people. Centers for Disease Control and Prevention CDC).
http://www.cdc.gov/lyme/prev/on_people.html

9. Jaakola, Sari et al, 2015. Infectious diseases in Finland 2014.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/128993/URN_ISBN_978-952-302-496-0.pdf?sequence=1

10. Kollaritsch, Herwig et al, 2011 Background Document on Vaccines and Vaccination against Tick-borne Encephalitis (TBE)*
http://www.who.int/immunization/sage/6_TBE_backgr_18_Mar_net_apr_2011.pdf">http://www.who.int/immunization/sage/6_TBE_backgr_18_Mar_net_apr_2011.pdf