Sivustolla käytetään evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää Selvä

Rokote.fi
Rokote.fi  

KÄYTTÖEHDOT

Terveydenhuoltoon liittyvä informaatio

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. GSK ei takaa, että sivustolla oleva aineisto on asianmukaista tai käytettävissä aiotun kohdemaan ulkopuolella. Verkkosivuston käyttö muualta käsin tapahtuu käyttäjän omasta aloitteesta ja omalla vastuulla. Tällaiset käyttäjät ovat itse vastuussa paikallisen soveltuvan lainsäädäntönsä noudattamisesta. Verkkosivustolla olevaa tietoa ei tule tulkita lääketieteelliseksi neuvonnaksi tai suositukseksi, eikä sen perusteella tule tehdä päätöksiä tai toimenpiteitä. Käänny aina laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön puoleen saadaksesi lääketieteellistä neuvontaa.

GSK pyrkii kohtuullisin toimin päivittämään tätä verkkosivustoa. Jotkin tiedot saattavat kuitenkin ajan kuluessa vanhentua. Ellei toisin erikseen mainita, GSK ei takaa tämän verkkosivuston sisältämien tietojen virheettömyyttä, riittävyyttä tai käyttökelpoisuutta.

Hypertekstilinkit

Tällä verkkosivustolla saattaa olla linkkejä toisille verkkosivustoille Internetissä, mukaan lukien GSK:n muiden maiden tytäryhtiöiden kotisivuille. Varmista, että tutustut oikeudellisiin ja tietosuojaan liittyviin osioihin jokaisella GSK:n tai kolmannen osapuolen verkkosivustolla, jolle siirryt. GSK ei takaa tai ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä taikka suosittele tällaisia sivustoja.

Immateriaalioikeudet

Ellei toisin erikseen mainita, kaikki immateriaalioikeudet tällä verkkosivustolla olevaan materiaaliin
kuuluvat GSK-konsernille tai sille on myönnetty oikeus käyttää kyseistä materiaalia. Tämän
verkkosivuston sisällön tai sen osan kopioiminen on kielletty lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia.

Sinulla on oikeus lukea, katsoa, tulostaa, ladata ja kopioida tällä verkkosivustolla olevaa materiaalia henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi, mutta vain jos mainitset kaikissa kopioissa tämän verkkosivuston materiaalin lähteeksi ja liität seuraavan tekijänoikeusselvitteen:  "© GSK-konserni, kaikki oikeudet pidätetään". Ellei toisin erikseen mainita, kaikenlainen muu materiaalin käyttö on kielletty.

Minkään tällä verkkosivustolla ei tule tulkita myöntävän lisenssiä tai muuta oikeutta GSK:n tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuteen (mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet).

GSK:lla ei ole hallintaoikeutta tai muuta yhteyttä sivustolla esiintyviin kolmansien osapuolten
tavaramerkkeihin. Kolmansien osapuolten tavaramerkkejä käytetään ainoastaan yksilöimään niiden haltijoiden tuotteet ja palvelut. GSK:n kolmansien osapuolten tavaramerkkien käyttöä ei tule tulkita tuotteita, palveluita tai niiden haltijoita koskevaksi suositukseksi.

Tietojen käyttö

Käyttäjien yhteydenottoja tai muuta Internetin kautta lähetettyä materiaalia taikka GSK:n verkkosivustoille tai muutoin GSK:lle toimitettua materiaalia (lukuun ottamatta GSK:n Tietosuojamenettelyn kattamia henkilö- tai terveyteen liittyviä tietoja) pidetään ei-luottamuksellisina ja ei-yksinomaisina. GSK ei ole vastuussa tällaisesta materiaalista millään tavalla. GSK:lla on oikeus käyttää tietoja sopivaksi katsomallaan tavalla. GSK voi muun muassa korvauksetta kopioida ja julkaista tietoja sekä käyttää sille toimitettuja ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita mihin tahansa mukaan lukien kaupalliseen, tarkoitukseen.

Yksityisyys

GSK kunnioittaa verkkosivustojensa vierailijoiden yksityisyyttä. Voit tutustua GSK:n
Tietosuojamenettelyyn, jossa kuvataan oikeutesi ja velvollisuutesi näillä verkkosivustoilla annettuihin tietoihin liittyen.

 

VIIMEKSI PÄIVITETTY: Elokuu 2015
8/2015, FIN/OTH/0016/15