||||
Search


Tietoa rokotteista
Miten rokotteet toimivat?
Miten rokottamisen tarve arvioidaan?
Milloin rokotetaan?
Kuinka kauan rokotteiden suoja kestää?
Jäikö rokotussarja kesken?
Miten rokotteita tutkitaan?
Mitä haittavaikutuksia rokotteet voivat aiheuttaa?
Harhakäsityksiä rokotteista

Mitä haittavaikutuksia rokotteet voivat aiheuttaa?

Viranomaiset vaativat rokotevalmistajilta laajoja teho- ja turvallisuustutkimuksia, ennen kuin rokote voidaan ottaa käyttöön. Tutkimuksilla varmistetaan, että rokotteella on paras mahdollinen teho ja mahdollisimman vähän haittavaikutuksia.

Kaikkiin rokotteisiin voi kuitenkin liittyä haittoja. Käytännössä näitä esiintyy vain pienellä osalla rokotetuista, ja suurin osa oireista on lieviä ja ohimeneviä. Usein on vaikeaa sanoa varmuudella, liittyykö jokin oire rokotteeseen.  Kun rokotetaan suuri joukko ihmisiä, mahtuu mukaan väistämättä henkilöitä, jotka sairastuvat sattumalta rokottamisen jälkeen. Tällöin rokotteella on ajallinen, mutta ei syy-yhteyttä sairastumiseen.

Rokotteilla on erilaisia, kullekin rokotteelle tyypillisiä haittavaikutuksia, joita ilmaantuu vain pienelle osalle rokotetuista. Tavallisimpia ovat paikalliset reaktiot pistoskohdassa sekä erilaiset yleisoireet, kuten lievä lämmönnousu, kuume, huonovointisuus ja lihassäryt. Rokotteiden pakkausselosteessa ja valmisteyhteenvedossa kuvataan kunkin rokotteen käytön yhteydessä kuvattuja haittavaikutuksia, sekä annetaan arvio kunkin mahdollisen oireen yleisyydestä.

Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL) ylläpitää valtakunnallista rokotusten haittavaikutusten raportointijärjestelmää, jonka kautta terveydenhuollon ammattilaiset voivat ilmoittaa rokotusten yhteydessä ilmenevistä todetuista tai epäillyistä haittavaikutuksista. Rokotteiden epäillyistä haitoista ilmoittaminen on tärkeää, sillä tietoja käytetään rokotusten hyötyjen ja haittojen seurannassa.

Lasten rokoteopas

Lasten rokotusohjelma

Rokottein ennaltaehkäistäviä tauteja

Usein kysytyt kysymykset

Rokotusasemat

Matkailijan rokoteopas

Maakohtaiset rokotussuositukset

Matkailijan tauteja

Mikä on hepatiitti

Usein kysytyt kysymykset

Ennen matkaa

Matkailijan yleisimmät terveysriskit

Rokotusasemat

Aikuisten rokoteopas

Aikuisten rokotusohjelma

Rokottein ennaltaehkäistäviä tauteja

Usein kysytyt kysymykset

Rokotusasemat

Tietoa rokotteista

Miten rokotteet toimivat?

Miten rokottamisen tarve arvioidaan?

Milloin rokotetaan?

Kuinka kauan rokotteiden suoja kestää?

Jäikö rokotussarja kesken?

Miten rokotteita tutkitaan?

Mitä haittavaikutuksia rokotteet voivat aiheuttaa?

Harhakäsityksiä rokotteista

Ajankohtaista

Matkailuun liittyvää A-hepatiittia lapsilla Helsingin seudulla

Hepatiitti A:ta tavattu Egyptin matkaajilla

Lintuinfluenssan leviämisriski Eurooppaan on pieni

Arkisto

Last updated: 24 February 2014 m.rokote.fi|Viitteet|Käyttöehdot|Tietosuojamenettely|Evästeet
©2011 GlaxoSmithKline. All rights reserved (FIN/VAC/0071/11)